Kinderergotherapie Zuid richt zich op het behandelen van kinderen en het adviseren van de ouders cq. begeleiders.

  

We helpen kinderen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan of aankleden, maar ook om spelen, school, of hobby’s.

 

Binnen de behandeling kan dit betekenen dat we het kind zowel thuis, op school en in de praktijk behandelen en/ of adviseren.

 

Kinderteam Maastricht

In Maastricht zijn we samen met fysiotherapie Bronzwaer een kinderteam gestart. We hebben een film gemaakt om ons Kinderteam Maastricht te kunnen promoten. (zie onderstaande link)

 

Besluit i.v.m. het coranavirus 

 

We mogen op de verschillende locaties behandelen en zullen hierbij de nodige voorzorgsmaatregelen nemen zoals afstand houden, handen wassen en desinfecteren van materialen en oppervlakken e.d.. Het is wenselijk wanneer er zo weinig mogelijk begeleiders mee naar de praktijk komen om de 1,5 meter afstand regel te kunnen handhaven.  

Om ouders en begeleiders in deze tijd zoveel mogelijk te kunnen ondersteunen zijn we gestart met het maken van kleine instructie filmpjes om activiteiten makkelijker of moeilijker te kunnen maken:

 

Team Kinderergotherapie Zuid