Kinderergotherapie Zuid richt zich op het behandelen van kinderen en het adviseren van de ouders cq. begeleiders.

 

We helpen kinderen met beperkingen of problemen in hun dagelijks functioneren om weer zo zelfstandig mogelijk de dag door te komen. De activiteiten die problemen opleveren en die voor het kind belangrijk zijn, worden zo praktisch mogelijk aangepakt. Het kan hierbij gaan om opstaan of aankleden, maar ook om spelen, school, of hobby’s.

 

Binnen de behandeling kan dit betekenen dat we het kind zowel thuis, op school en in de praktijk behandelen en/ of adviseren.

Wij gaan verhuizen.

vanaf 1 april 2024 is onze vestiging in Heerlen gevestigd op de Voskuilenweg 129E in het verzamelgebouw Medipoint

 

Partnering for Change ofwel P4C

Sinds 2019 zijn wij binnen de praktijk actief bezig met Partnering for Change.

We hebben drie opgeleide Partnering for Change therapeuten binnen ons team; Denise l’ Ortije, Djoy van Haaren en Carla van Berkel.

 

Informatie vanuit de Hogeschool Zuyd:

In dit project, in nauwe samenwerking met de praktijk en onderzoekers uit CanChild, ontwikkelen we een partnership model voor passend onderwijs om participatie en inclusie van alle kinderen te bevorderen.

Partnering for Change Model, afgekort P4C is ontwikkeld in Canada en richt zich op

 • cross-over samenwerken en ondersteuning van de leerkracht binnen de klas door een ergotherapeut;
 • ‘empowerment’ van leerkrachten en ouders;
 • het aanpassen van de fysieke en sociale omgeving op school (in de klas).

P4C biedt handvatten voor de leerkrachten, ergotherapeuten en ouders en zoekt naar oplossingen op schoolniveau, klasniveau en individueel niveau met intensieve betrokkenheid van alle partijen.

 

Inmiddels bieden wij op meerdere scholen coaching aan op basis van Partnering for Change

 

   

  Kinderteam Heerlen

  In Heerlen zijn we samen met Kinderfysiotherapie Logister en Parkstad (pre) Logopedie en Dyslexie een kinderteam gestart.

  Kinderteam Maastricht

  In Maastricht zijn we samen met fysiotherapie Bronzwaer en MediaLuna logopedisten een kinderteam gestart.
  We hebben een film gemaakt om ons Kinderteam Maastricht te kunnen promoten. (zie onderstaande link)

   

  Team Kinderergotherapie Zuid