Cognitive Orientation to daily Occupational Performance

 
Bij deze benadering wordt het kind aangemoedigd om zijn eigen doelen te stellen, waarbij hij zelf leert nadenken over de uit te voeren taken in verschillende situaties.
Er wordt vanuit gegaan dat het kind het meest gemotiveerd is als hij aan zijn eigen doelen werkt.
Deze benadering is effectief bij DCD problematiek.
Door middel van CO-OP kan het dagelijkse handelen van het kind verbeterd worden en kan het voor hem belangrijke vaardigheden aanleren.
 
De basis van de CO-OP benadering bestaat uit:
  1. Het aanleren van vaardigheden.
  2. Het aanleren van cognitieve strategieën.
  3. Generalisatie en transfer naar het normale dagelijkse leven.
Toepassen CO-OP:
  • Doel: bv. netjes schrijven
  • Plan: bv. botsen met de lijnen, o en a dicht maken, met hoofdletter beginnen, ruimte open laten tussen de verschillende woorden
  • Actie
  • Check: bv. bijstellen plan.