Onze werkwijze

De ergotherapeutische behandeling wordt als volgt vormgegeven:

Diagnostiek
Na de verwijzing door huisarts of specialist wordt gestart met het verduidelijken van de hulpvraag.

Tijdens het intakegesprek kijkt de ergotherapeut samen met het kind en zijn/ haar ouders of verzorgers naar zijn/ haar mogelijkheden en beperkingen om dagelijkse handelingen te verrichten die voor hem/ haar van belang zijn. Daarnaast worden door de ergotherapeut een gerichte observaties uitgevoerd of worden relevante tests afgenomen. Hierbij kunt U denken aan de WRITIC (de Writing Readiness Inventory Tool in Context)  de SOS en andere tests of observaties die evt. van belang zijn.

Ook worden er lijsten meegegeven om zo meer informatie te kunnen verzamelen; schoolvragenlijst, oudervragenlijst en eventueel de Sensory Profile of Schoolcompanion ( gestandaardiseerde vragenlijsten om evt. prikkelverwerkingsproblemen te kunnen achterhalen)

Nadat de mogelijkheden en beperkingen van het kind in kaart zijn gebracht en alle informatie van de vragenlijsten is verzameld, wordt het diagnostisch verslag gemaakt. Hierna worden gezamenlijk de doelen bepaald en daarna een behandelplan opgesteld.

De behandeling
Het kind wordt behandeld a.d.h.v. de doelen die gesteld zijn. De behandeling vindt plaats op school of in de praktijk. Voor sommige activiteiten kan het zinvol zijn bij het kind thuis te behandelen. Bij de behandeling van kinderen willen we graag dat de ouders bij de behandeling zijn om zoveel mogelijk te kunnen overdragen, zodat dit ook thuis toegepast kan worden. Tevens wordt er in deze fase een schoolbezoek afgelegd.

Vaak is het zinvol de leerkracht op de hoogte te stellen van de bevindingen en adviezen te geven. Ook om het geleerde te kunnen toepassen op school is er overleg nodig.

Evaluatie
De behandeling wordt geëvalueerd. Gekeken wordt in hoeverre de gestelde behandeldoelen behaald zijn.