School AMPS

De School AMPS (Assessment of Motor and Process Skills) is een ergotherapeutische observatiemethode waarmee kinderen in de klas geobserveerd worden. De uitvoering van het handelen wordt geanalyseerd. Daarnaast wordt beoordeeld welke vaardigheden nodig zijn om een opdracht goed uit te kunnen voeren en wat de invloed van de omgeving hierop is. De School AMPS meet de kwaliteit van de schoolse vaardigheden. Zowel op het vlak van de motorische- als de procesvaardigheden.
De observatie vindt in de eigen klas van het kind plaats, terwijl het kind met de medeleerlingen een opdracht uitvoert. Een statistisch programma analyseert de gegevens en zet deze af tegen leeftijdsgenoten.