De verwijzing en vergoeding

 

Een ergotherapiebehandeling kan in veel gevallen gestart worden zonder verwijzing, op basis van de directe toegankelijkheid (DTE).

In sommige gevallen is een verwijzing toch nodig.

We zullen U hierover informeren wanneer er een afspraak wordt gepland.

 

De basisverzekering vergoedt voor iedere verzekerde 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. In de polis van Uw verzekering kunt U lezen of U voor een vergoeding van meerdere uren ergotherapie in aanmerking kan komen.