De verwijzing en vergoeding

 

Voor een ergotherapiebehandeling is een verwijzing van een arts nodig; dit kan een huisarts zijn of een specialist. De arts moet daarbij tevens aangeven of er een huisbezoek moet plaatsvinden.

 

Een aantal ziektekostenverzekeraars bieden de mogelijkheid om ergotherapie te starten via de directe toegankelijkheid. Er is dan geen verwijzing nodig.

 

Vraag bij Uw ziektekostenverzekeraar na of het mogelijk is.

De basisverzekering vergoedt voor iedere verzekerde 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. In de polis van Uw verzekering kunt U lezen of U voor een vergoeding van meerdere uren ergotherapie in aanmerking kan komen.