Mesker therapie

Binnen de Meskertherapie wordt er aandacht besteed aan het verhelpen van lees- en schrijfstoornissen bij kinderen.
Kinderen die volgens de Meskertherapie behandeld worden hebben moeite met schrijven (vloeiendheid van het schrift, omkeringen van letters en cijfers, wisselende schrijfrichting) en/ of het lezen komt moeilijk op gang (moeite met bijv. tekstbegrip).
Middels een onderzoek, de zogenaamde bord- en flestest, wordt er bekeken in welke fase van de lateralisatie het kind zich bevindt. De waarnemende bewegingen van de handen speelt een grote rol bij het ontstaan van het woord, bij het spreken en begrijpen, maar ook bij de ontwikkeling van het schrift.
De behandeling is gericht op het invloed krijgen op een vloeiende schrijfbeweging, een beter woordbeeld en tegelijkertijd een beter begrip van het geschreven woord.